Certifierad Kontrollansvarig, Certifierad Besiktningsman, Projekt-/Byggledare och Rådgivare.

Jimmy Sköld
Certifierad Kontrollansvarig behörighet K, Certifierad besiktningsman, projekt- och byggledare, samt rådgivare och kalkylator med lång branscherfarenhet.

Utför karbonatiseringstester på betongytor för kontroll om de är karbonatierade eller fortfarande alkaliska.  
Och termografering för spårning av läckage i konstruktioner. Sökningar för drag, köldbryggor, värmestrålningar, överhettningar i undercentraler mm.   

Mina beställare är privatpersoner, kommuner, fastighetsägare mfl. 

Verksamhet och uppdrag:
- Kontrollansvarig: villor och flerbostadshus, industrier, kontorslokaler, offentliga miljöer.
Uppdragen kan avse både nyproduktion, renovering samt om-/ tillbyggnad.

- Besiktningsman: entreprenadbesiktningar för ny- om och tillbyggnader mfl samt status/tekniska besiktningar vid köp och sälj av fastigheter. 

-Projekt- och Byggledning: 
Uppdragen kan avse både nyproduktion, renovering samt om-/ tillbyggnad.

- Rådgivning: hantering av bygglovsärenden, kostnadsuppskattningar och utförande av byggnationer mm.

 
Kompetens och erfarenhet:
- Certifierad kontrollansvarig enligt PBL
- Certifierad besiktningsman.
- Byggteknisk utbildning
- Mångårig erfarenhet från byggverksamhet på både byggherre- och utförarsidan. Erfarenheten omfattar alla typer av byggnader, både nyproduktion och om-/tillbyggnad.
- Innehar F-skattsedel

Uppdrag utanför Skåne kan accepteras i mån av tillgänglighet.
Inga arbeten är för små eller för stora.

Kontrollansvarig enligt PBL.
uppdrVB BFFFFagnden, 

     
Medlem i Svenska Byggingenjörs Riksförbund.
www.sbr.se

 

Facebook Inc.

Följ mig gärna på Facebook.