beställare, avtalspartner.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

referensprojekt.

Projektledning för olika installationer och byggnationer på ESS i Lund. 
 

Projekterings- och byggledning, kontrollansvarig och entreprenadbesiktningsuppdrag.
ROT renovering av 700stycken  lägenheter, montering av nya hissar, fasad och takrenoveringar, utemiljö, mm.
Kv Fredriksdal, Rikshem Helsingborg. 

 

Garantibesiktningsuppdrag av 65stycken enbostadshus och 18stycken parhus.
Brf Strandbyn nr1, 2 och 3 i Trelleborg. 
 

 

Garantibesiktningsuppdrag av flerbostadshus. Lägenheter, fasader, yttertak, utemiljö, mm.
2stycken fastigheter med 36stycken lägenheter.
Kv Badhuset 2, Höörs Fastighets AB. 
 

Statusbesiktningsuppdrag av flerbostadshus. Tak och fasader.
Kv Ask 7, Rikshem Helsingborg. 
 

Statusbesiktningsuppdrag av fastigheten och upprättande av förfrågningsunderlag, upphandling av entreprenad, byggledning, kontrollansvarig och entreprendbesiktning.
Byte av yttertak, fönster och fasadrenovering.
Kv Eneborg 7, Rikshem Helsingborg. 

 

Entreprenadbesiktningsuppdrag
Tillbyggnad av Specialsalar Nättraby Kunskapscenter i Karlskrona

 

Kontrollansvarig och Entreprenadbesiktningsuppdrag, Svarte Ystad, nybyggnation av enbostadshus med eldstad samt rivning av ett befintligt hus.
 

Entreprenadbesiktningsuppdrag, Hjärup  Staffanstorp. 
Nybyggnation av enbostadshus och carport.

 

Entreprenadbesiktningsuppdrag, Rikshem Helsingborg 
ROT Renovering av fastigheten.

 

Entreprenadbesiktningsuppdrag, AVAB Malmö 
Nyproduktion av kontor och lagerlokal.

 

Entreprenadbesiktningsuppdrag, Rikshem Helsingborg 
ROT Renovering av fastigheten.

 

Överlåtelsebesiktning av ett tryckeri, Höör Fastighets AB, 
 

Entreprenadbesiktningsuppdrag, Rikshem Helsingborg 
Byte av plåt på yttertak.

 

Statusbesiktningsuppdrag och upprättande av kostnadskalkyler för ROT renovering av befintliga fastigheter, Rikshem Helsingborg