beställare, avtalspartner.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

referensprojekt.

Projektledning för nybyggnation av hotell och flerbostadshus i Malmö. 
 

Projektledning för olika installationer och byggnationer på ESS i Lund. 
 

Projekterings- och byggledning, kontrollansvarig och entreprenadbesiktningsuppdrag för ROT renovering av 700stycken  lägenheter, montering av nya hissar, fasad och takrenoveringar, utemiljö, mm.
i Helsingborg. 

 

Garantibesiktningsuppdrag av 65stycken enbostadshus och 18stycken parhus i Trelleborg.  
 

Garantibesiktningsuppdrag av flerbostadshus. Lägenheter, fasader, yttertak, utemiljö, mm.
2stycken fastigheter med 36stycken lägenheter i Höör. 
 

Statusbesiktningsuppdrag av flerbostadshus av tak och fasader i Helsingborg.  

Statusbesiktningsuppdrag av fastigheten och upprättande av förfrågningsunderlag, upphandling av entreprenad, byggledning, kontrollansvarig och entreprendbesiktning.
Byte av yttertak, fönster och fasadrenovering i Helsingborg. 

 

Entreprenadbesiktningsuppdrag för tillbyggnad av Specialsalar Nättraby Kunskapscenter i Karlskrona.
 

Kontrollansvarig och Entreprenadbesiktningsuppdrag för nybyggnation av enbostadshus med eldstad samt rivning av ett befintligt hus i Ystad.
 

Entreprenadbesiktningsuppdrag för nybyggnation av enbostadshus och carport i Staffanstorp.
 

Entreprenadbesiktningsuppdrag efter ROT Renovering av fastigheten i Helsingborg.
 

Entreprenadbesiktningsuppdrag för nyproduktion av kontor och lagerlokal i Malmö.
 

Entreprenadbesiktningsuppdrag för ROT Renovering av fastigheten i Helsingborg.
 

Överlåtelsebesiktning av ett tryckeri i Höör. 
 

Entreprenadbesiktningsuppdrag efter byte av plåt på yttertak i Helsingborg.
 

Statusbesiktningsuppdrag och upprättande av kostnadskalkyler för ROT renovering av befintliga fastigheter i Helsingborg.